stapeltje boeken

 

 

De Agni Yoga boeken zijn geschreven door Helena Roerich in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Ze zijn op telepathische wijze tot stand gekomen, in samenwerking met enkele Meesters van de Geestelijke Hiërarchie. Deze Meesters worden ook wel Mahatma’s of Grote Leraren genoemd. Andere namen voor de Geestelijke Hiërarchie zijn: De Broederschap, Het Koninkrijk Gods, De Witte loge, of de Onzichtbare Regering.

De leringen zijn gecoördineerd door de Meester van Helena Roerich, de Meester Morya, die er ook zelf het merendeel van heeft gedicteerd. Bladeren uit de Tuin van Morya I is gedicteerd door het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie zelf, de Heer Maitreya. In dit eerste boek geeft Hij de grondslag voor de Agni Yoga-leringen door de onderwerpen van de hele serie op beknopte wijze uiteen te zetten. De laatste vier delen van de serie: Bovenaards, zijn voornamelijk gedicteerd door de Meester Koot Hoomi.

De boeken zijn oorspronkelijk in het Russisch geschreven, maar de laatste correcties zijn door Helena Roerich aangebracht in de Engelse vertalingen. Op haar aanwijzing worden die gebruikt als bron voor de vertaling naar andere talen. Hoewel de boeken voor het eerst tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd, zijn ze pas vanaf 1951 op grotere schaal in het Engels uitgegeven. De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1977. Het jaartal op de voorpagina van een boek geeft min of meer het jaar aan waarin het boek gedicteerd is aan Helena Roerich.

Op het eerste gezicht bestaan de boeken uit losse paragrafen. Ze zijn daarom bij uitstek geschikt voor het selecteren van willekeurige paragrafen ter overpeinzing. Dit betekent echter niet dat er geen achterliggende structuur aanwezig is; elk boek is gebaseerd op een of meer hoofdthema’s die met nieuwe toevoegingen terugkomen. Verder komen de centrale begrippen in de verschillende boeken eveneens terug. Door alle boeken van de serie te lezen, ontstaat zo een steeds beter begrip van hun inhoud.

Ook de volgorde van de titels is structureel bepaald:

Men zal vragen waarom eerst Oneindigheid, dan Hiërarchie en dan pas Hart? Waarom niet omgekeerd?
Maar de richting komt eerst, dan de verbinding en dan de middelen. 
Hart/6

Het taalgebruik in de boeken lijkt misschien soms raadselachtig, algemeen of misschien zelfs vaag. Dit blijkt echter bij nadere bestudering niet het geval te zijn. De bewoordingen zijn bewust zo gekozen en hebben tot doel aan te zetten tot het dieper doordenken van de materie en tot het ontwikkelen van de intuïtie.

Men hoeft niet te glimlachen over Onze taal met symbolen uit het Oosten. De symbolen houden een ingewikkelde beschrijving in van de eigenschappen der materie. Wij zien de noodzaak niet om een beknopte hiëroglief te herroepen, die voor honderden miljoenen mensen begrijpelijk is; te meer daar deze beknopte tekens mooi zijn. En gij, lieden van het Westen, hebt het recht om uit het langere ook alleen het mooie te maken. Nieuw Tijdperk Gemeenschap/224   

Maar inzicht groeit vooral door het gelezene in de praktijk te brengen:

De boeken van de Leer moeten worden herlezen,
want elke dag zorgt voor een nieuwe toepassing. 
Agni Yoga/382 

Voor verdere studie zijn ook de andere publicaties van Helena Roerich interessant:

Letters of Helena Roerich I
Letters of Helena Roerich II
On Eastern Crossroads
Foundations of Buddhism

U kunt deze raadplegen en downloaden op de Amerikaanse Agni Yoga-website: www.agniyoga.org

Daarnaast kun u de compilaties bestuderen die wij voor u hebben samengesteld over De Moeder van de Wereld, Energie, Materie, en Opvoeding. Zie daarvoor onder de tab downloads, compilaties. 

Sinds 1996 is er een Agni Yoga leesgroep die 1x per maand op zondagmorgen bijeenkomt in Amsterdam of Diemen. Iedereen die geïnteresseerd is in Agni Yoga is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie: infoenvelope@agniyoga.nl 

In België vinden bijeenkomsten plaats in Oelegem. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u een mailtje sturen naar  naar mayoomsenvelope@hotmail.com. Alle bijeenkomsten zijn gratis.

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe publicaties, kunt u zich aanmelden voor de Agni Yoga Nieuws-mail via infoenvelope@agniyoga.nl Ook voor alle andere informatie kunt u terecht op dit e-mailadres.

 

Dit zijn de titels van de boeken in de volgorde van het jaar waarin ze grotendeels gedicteerd zijn:

Bladeren uit de tuin van Morya I

1924

Bladeren uit de tuin van Morya II

1925

Nieuw Tijdperk Gemeenschap

1926

Agni Yoga

1929

Oneindigheid I

1930

Oneindigheid II

Hiërarchie

1930

1931

Hart

1932

Vurige Wereld I

1933

Vurige Wereld II

1934

Vurige Wereld III

1935

Aum

1936

Broederschap

1937

Bovenaards I

1938

Bovenaards II

1938

Bovenaards III

1938

Bovenaards IV

1938

 

De laatste vier delen zijn onlangs vertaald vanuit de Engelse basisteksten Supermundane 1-4.

Voor de bestelling van de boeken zie webwinkel.