De Stiching Agni Yoga Nederland is opgericht in 1988. Het doel van de stichting is het vertalen, uitgeven en verspreiden van de boeken van Helena Roerich in het Nederlandse taalgebied. Daarnaast wordt enige aandacht besteed aan het culturele erfgoed van Nicholas Roerich.

De Nederlandse Agni Yoga groep maakt deel uit van een internationale organisatie, de Agni Yoga Society. Deze werd in 1920 in New York opgericht door Nicolaas Roerich en zijn vrouw Helena. Er zijn Agni Yoga groepen in de Verenigde Staten, Rusland, Australië, Brazilië, Puerto Rico, IJsland, Turkije, Israël en in vele andere landen. Het is niet exact bekend in welke landen er groepen zijn, omdat de groepen opkomen en weer verdwijnen en zich lang niet altijd aanmelden bij de Agni Yoga Society.

De structuur van de organisatie bestaat uit een losse associatie van nationale groepen en is weinig formeel: er is geen internationaal bestuur, geen school, er zijn geen cursussen of lespakketten, er is geen dominerende groep. Groepen zijn vrij om zich al dan niet aan te melden bij de Agni Yoga Society. De groepen zijn in de gelegenheid jaarlijkse bijeen te komen in Genève. Hier wisselen de deelnemers hun ervaringen uit in de verspreiding van de leringen, maken ze praktische afspraken over de wijze waarop de boeken worden uitgegeven en bespreken ze de leringen ook inhoudelijk. De rechten van de oorspronkelijke Engelstalige uitgaven en de publicatie van de Nederlandse vertalingen liggen bij de Agni Yoga Society in New York. De rechten van de vertaalde uitgaven liggen bij de stichting Agni Yoga Nederland.

De stichting Agni Yoga Nederland is, net als de Agni Yoga Society, een non-profit organisatie die bestaat uit een kleine groep vrijwilligers en die volledig afhankelijk is van donaties. Een donatie is dan ook altijd welkom, hoe groot of klein die ook is. Als u ons wilt steunen kunt u dat doen door een bijdrage over te maken ten name van: 

Stichting Agni Yoga Nederland NL05 INGB 0000 5013 23    BIC: INGBNL2A

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe publicaties, kunt u zich aanmelden voor de Agni Yoga Nieuws-mail via infoenvelope@agniyoga.nl Ook voor algemene informatie over Agni Yoga Nederland kunt u terecht op dit e-mailadres.